Contract de mandat administrator societate comerciala – microintreprindere

Conform prevederilor O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, incepand cu data de 01.01.2023, pentru ca o societate sa ramana platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, trebuie sa indeplineasca  printre altele, conditia sa aibe  cel putin un salariat (N.R. Firmele nou-infiintate au la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii la Registrul Comertului).

Totodata, in sensul prevederilor articolului 51 aliniatul (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:

1. Au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

2. Au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (2.550 RON).

Astfel ca in cazul in care exista incheiat un contract de mandat societatea poate mentine statutul de microintreprindere, cu conditia ca remuneratia acestuia sa fie cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .

In incheiere, cateva precizari privind contractul de mandat:

• Contractul de mandat este reglementat de CODUL CIVIL, si poate fi incheiat in forma scrisa, autentica ori sub semnatura privata, sau verbala. Acceptarea mandatului poate rezulta si din executarea sa de catre mandatar.

• Contractul de mandat este incheiat de societatile comerciale cu administratorii sau cu directorii cu atributii delegate. De mentionat este faptul ca, Legea 31/1990 privind societatile comerciale prevede expres in cazul societatilor pe actiuni, ca pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract individual de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

• Contributii si taxe ce se retin in cazul unui contract de mandat: CAS 25%, CASS 10%, impozit 10%, CAM 2,25%.

  • Contractul de mandat NU se declara in REVISAL , dar se declara in D112 pozitia 12.

Pentru detalii privind serviciile oferite si oferte ne gasiti

sau la adresa de e-mail

Bujor.mirabela@yahoo.com